fredag 24 maj 2013

Fria skolvalet och friskolorna vs kommunal verksamhet?

Funderar en hel del på hur vi ska göra med alla de elver som vi tappar till friskolorna idag. Är det verklgen bra med det fria skolvalet? Har det gagnat något annat är de friskolor vi har i våra kommuner?

När många elever går från en kommunal verksamhet och den verksamheten då tappar skolpengen är det ganska konstigt att kommunen inte förstår att kostymen kanske måste sys om. Samtidigt är det också konstigt att den verksamhet som eleverna försvinner ifrån inte förstår att de måste konkurera med friskolorna från och med den dag de öppnade, de måste marknadsföra sig och få ett gott rykte om sig.

Det går inte att spara in på de pengar som knappt finns och tro att det ska finnas en fungerande verksamhet kvar - då har de kommunala skolorna redan tappat alla elever och vad har då de kommunala kvar - jo besparingarna igen. Det blir en ond cirkel...och jag tycker det verkar svårt att karva på de resurser som inte finns...

Om vi någonsin vill ha en fungerande kommunal skola måste vi göra vissa anpassningar. En friskola har många fördelar idag. De kan välja hur många elever de tar emot och de kan välja sina pedagoger. En skola med pedagoger som arbetar med ett likadant förhållningssätt och kunskapssyn och där alla drar åt samma håll är en skola som kommer få tryggare barn, högre måluppfyllelse och pedagoger som brinner för det de gör.

Det är ju ganska svårt att komma framåt med ett tåg där det finns flera olika lok som drar åt olika håll samtidigt som handbromsen är i.

Även materiellt är det stora skillnader eftersom resursfördelningen inte blir rättvis.

ett av många exempel är om en skola som ligger i tätbebyggt område ska åka på utflykt kan de ta lokalbussen som kostar nästan ingenting. Om en skola ute på landsbygden ska åka in till stan och göra samma sak skulle det kosta minst 30 gånger mer. Är det rättvist?

Om man skulle ge en kommunal skola riktat bidrag blir man automatiskt skyldig att ge friskolorna samma summa pengar - på det hållet är det rättvist.... hur kan det bli det? Behoven och de faktiska resurserna som redan finns på respektive skola, både materiella och pedagogiska, borde också vägas in i den resursfördelning som ska göras. Inte köper man material, datorer, Ipads eller böcker för någon annan peng än elevpengen och om den är lika stor oavsett skolans grundförutsättningar kan det aldrig bli rättvist.

Stänga vissa skolor som ligger för nära varandra kanske hade varit ett alternativ. Inne i stan till exempel eller i tätbefolkade områden där det kanske inte är lika viktigt att ha många olika skolor bara för att man vill- istället ska man hela tiden karva på de skolor som ligger längst ut i kommunen och är små enheter med dålig grundekonomi från början. Att man på landsbygden har starka skolor tycker jag borde vara viktigare än att man har tre till fyra olika skolor att välja på inne i stan. Där finns kollektivtrafik, cykel och möjligheten till att promenera -  på landsbygden behöver man bil eller skolbuss.

När elever, föräldrar, pedagoger och skolledare hela tiden får höra att vi ska bespara flera miljoner på vår kommunala verksamhet kommer inte barnen att strömma dit, jag lovar. Snarare kommer tappet att öka och även tappet av de duktiga pedagoger och skolledare som inte längre orkar brottas med ekonomiska problem varje år istället för att utveckla pedagogik och att skolledarna kan vara drivande pedagogiska ledare. Vi kommer utarma vår kommunala verksamhet och frågan är när det är någon som dra i bromsen. Frågan är om det görs medans det fortfarande finns tid eller om det redan gått för långt?

Se över antalet friskolor, ge inte godkänt till fler att öppna, satsa på de kommunala istället i en övergångsperiod så vi kan få en ärlig chans att bygga upp något som fungerar. De kommunala måste också inse vikten av att marknadsföra sig mer så som friskolorna gör. Att visa framfötterna istället för att det bara handlar om nerdragningar och budget och att inga pengar finns - tror nog att en och annan hade valt kommunal verksamhet istället om vi bara vågade och kunnat visa upp våra styrkor! Men att visa upp det fullt ut går inte utan att på något sätt rädda upp skolans ekonomiska läge först.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar