torsdag 23 maj 2013

IUP vara eller icke vara....

Sitter och renskriver mina elevers egenkomponerade IUPer och slås återigen av tanken att jag inte riktigt förstår de ledandes resonemang. Att man ska minska på lärarens administrativa uppgifter - absolut relevant men man kanske skulle fråga lärarna vilka uppgifter som vi tänker är överflödiga?

Överflödiga arbetsuppgifter för mig det senaste läsåret har nog bara varit rättningen av de natinella proven. Jag tänker att det faktiskt var en bra grej som många kommuner gjorde att de lät en expertgrupp rätta dessa. Då menar säkert en del att det ju är bra för alla lärare kommer in i tänket med kunskpaskrav och dylikt - men hallå är det det syftet som de nationella proven ska ha då har jag missat något! Låt dessa bli rättade av experter så kan vi lärare få undervisa mer för att de ska klara de nationella proven bättre!

Dessutom tänker jag att IUP och bra skrivna omdömen (de som är riktade till barnen och som dom förstår) är de dokument som vi behöver ha kvar - men varför ska lärarna vara de som skriver dessa? Omdömena ja, till viss del såklart men IUPerna har mina sexor skrivit alldeles själva i dialog med mig. Nu bara för jag in dom i vår portal. IUP måste vara det självklara då vi ska arbeta utifrån varje individs behov och utgå från deras intressen eller är jag ute och cyklar? En IUP ska ju dessutom inte skrivas bara en gång per läsår så som de har sagt att det ska göras upp till år 5, en IUP ska ju revideras flera gånger varje termin om man ska kunna ha den som ett levande dokument - inte hyllvärmare.

Att alla får på pränt formulera det de kunskpasmässigt vill framåt med är väl alldeles utmärkt. Mina föräldrar på samtalen har alla haft en fråga gemensamt - kommer den nya skolan att ta del av dessa IUPer? Jag kommer göra mitt yttersta för att de ska arbeta med dessa. Jag tänker ge dem till blivande rektor personligen med förhoppningen om att han också förstå vinsten i detta.

Jag vet att jag får lov att fortsätta med omdömen och IUPer så som jag gör idag även om kravet försvinner och det kommer jag också göra. Jag ser en stor vinst i att arbeta aktivt både med omdömen och IUPer. Jag tror att om barnen själva får välja bland ämnena och kunskapskraven och bestämma sig för vad de vill satsa på har de lättare att omsätta sina tankar i praktiken och då kommer de komma framåt snabbare!

Förlusten i detta blir att jag inte blir befriad från något administrativt men troligtvis har jag vunnit något annat. Troligtvis har jag vunnit elever som blir mer motiverade och målinriktade och kanske når jag högre måluppfyllelse på riktigt.

Argumentet att ta bort IUP från¨år 6 var ju till viss del att de i år 6 får betyg. Har jag missat något här? Kan man likställa IUP med betyg........jag är ibland tveksam till vår käre utbildningsministers kunskaper inom området han borde vara expert på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar