lördag 18 maj 2013

Nationella prov hysteri.....

Fem ämnen med mellan tre och fem delprov på varje under ca 14 veckor.....frågan är hur mycket formativ bedömning och bedömning för lärande man hinner med då....?? Jag vet inte vad ni säger men jag gillar de nationella proven väldigt mycket! De är bra utformade, täcker många förmågor och kunskapskrav och uppgifterna är roliga och stimulerande...det enda negativa skulle vara själva bedömningsanvisningarna och matrisernas utformning på en del.

MEN....hur ska våra stackars sexor hinna å orka vidare?? En elev sa till mig när vi gjorde ett av de sista proven - "Anne , du tar ju död på oss..." Och ja, det ligger faktiskt en del i det tyvärr. Vi tar död på lusten lära när vi knölar ihop så mycket summativ bedömning på en termin...uppgifterna får inte spridas och de får inte använda dom i sina IUPpärmar.... Det var inte mycket vi hunnit med mer än provsituationer denna vår..

Har vi dessutom en del elever med åtgärdsprogram och anpassade uppgifter av olika slag är det ännu tuffare. Hela tiden fram till vecka 6 har jag gett dessa elever anpassade uppgifter utifrån deras nivå för att de ska klara av att lyckas och utvecklas i sin takt. V 6 gav jag dessa elever de np i svenska och därmed, givetvis utan ord sa jag: "Så, här får du ditt prov som alla andra, det var såhär duktig du skulle ha varit nu i sexan.....men det är du inte." Undrar hur många av dessa svaga eleverna som lyckades bra?

I och med de NP i alla dessa ämnen för sexorna anser jag att vi förkortat grundskolan en termin och vi har gett eleverna en termin mindre för att lyckas nå kunskapskraven år 6.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar