söndag 9 juni 2013

Att rusta våra elever att klara av vårt samhälle gör vi nog inte med argument som "för att jag alltid gjort så"...

Jag hör ofta i olika sammanhang kommentarer i stil med att "Så gör vi hela tiden" eller " Så har vi alltid gjort" "Ja, så fungerar för det gör jag alltid". Hur kan det fungera att alltid göra på samma sätt år in och år ut när man står där med olika elever med så otroligt olika förutsättningar och att man dessutom sitter med en läroplan med mycket mer fokus på förmågorna nu än för bara ett par år sedan? Vad hände med det viktiga som står i läroplanen att "all undervisning ska ske på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet"? Det är faktiskt inte bara på beprövad erfarenhet som vi ska köra på med vår undervisning.

Att till exempel fortfarande köpa in mängder av dyra fylleri-böcker för att man alltid gjort det och sedan köra på i samma hjulspår med samma typ av planering som man gjort de sista tio åren bara för att det fungerade då är väl knappast på vetenskaplig grund? Knappt ens på beprövad erfarenhet eftersom förutsättningarna ändrats mycket.
Vi kan ju omöjligt hinna med samma typer av lektioner som tidigare samtidigt som vi ska kunna få våra elever att träna på att analysera, dra paralleler, dra slutsatser resonera, argumentera med mera med mera. Detta är inte förmågor som täcks i av ett heltäckande, vattentätt material med arbetsbok och grundbok och samma upplägg som man alltid har gjort. Nej, det krävs en tankevända för alla som arbetar i skolan, vi måste tänka nytt, vi måste tänka att vi kanske behöver anpassa oss mer till det samhälle som vi lever i idag, vi behöver möta eleverna där de är för att de ska kunna känna meningsfylldhet och engagemang.

Vi måste rusta våra barn för hur samhället ser ut i dag och helst för hur det kommer se ut om tio år fast det är ju inte lätt att sia om något så ovisst. Men ett som är säkert är att samhället inte kommer att backa tillbaks till hur det en gång var så hur vi än vänder och vrider på det hela är det oerhört viktigt att blicka framåt och sätta fokus på de förmågor som eleverna behöver träna upp. Förmågor som de aldrig kommer bli klara med utan som de hela tiden kommer att utveckla. Förmågor som vi lärare måste lära oss att vi inte kan bocka av utan vi måste lära våra elever att se den progression som sker och vi måste visa varje elev dess unika utveckling genom individuellt, synligt lärande med förmågorna i fokus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar