söndag 4 maj 2014

Thinking outside the box - sudda alla gränser?

Sitter och funderar på uttrycket Thinking outside the box. Varför är det så revolutionerande egentligen? Är det för att vi i lärarrollen så länge varit så styrda av läromedel, att vi varit så styrda av uppnåendemål år 1, 2, 3, 4, 5 ,6 etc, att vi varit så styrda av vad barnen ska kunna vid en viss tidpunkt, att vi varit så styrda av att man under höstterminen arbetar med bok 4A och under vårterminen bok 4B? Jag vet inte, jag har alltid undrat varför alla barn förväntas lära sig att läsa när de fyller sju år, varför alla förväntas börja förstå siffrornas värde vid en viss ålder, varför man måste läsa om Sveriges landskap i fyran, Europa i femman, människokroppen lite i tvåan och resten i femman, Blekinge i trean och rymden i tvåan? Är det någon som inte känner igen dessa oskrivna regler som finns på nästan varje skola? Skulle inte tro det. Ska man då "Thinkig outside the box" borde vi inte ha klass 1 klass 2 klass 3 klass 4 osv. Vi borde inte ha en mattebok för år 4 inte en engelskbok för år 5 etc. Tänk om vi kunde haft böcker utan stämplade årskurssiffror på? Tänk om vi kunde få ha böcker på olika nivåer bara där varje elev kunde känna att han eller hon lyckas precis på rätt ställe? Tänk om det varit böcker utifrån förmågor och kunskapskrav istället där man tar upp det centrala innehållet på ett bra sätt?

Jag ser inga problem med att arbeta lite mer flytande med större grupper av elever där man arbetar mot kunskapskraven i år 6 men där alla får vara precis så långt som de faktiskt är i sin utveckling på riktigt! Sudda ut klasstänket, sudda ut stämplarna med böcker utifrån årskurs utan tänk istället flytande inom de olika kunskapskraven som vi har! 1-3 och 4-6 och att förskoleklassen skulle kunna få vara med ibland och att en del i ettan skulle kunna få gå neråt ibland då de behöver mer lek än skola ett tag. Tänk om alla dessa gränser kunde suddas ut så man kunde arbeta på sin egen nivå hela tiden på riktigt - då tror jag att människan kan utvecklas optimalt inom allt! Inte vill väl du ha alldeles för höga eller för låga krav på dig? Vad gör du då? Protesterar? Jovisst, i bästa fall och om barnen gör det är de bara krävande eller stökiga! Ställer vi krav på eleverna som de klarar av kommer de också att utvecklas på ett optimalt sätt!
Därmed inte sagt att vi inte ska ha höga förväntningar - för det är något vi måste ha!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar