måndag 21 mars 2016

Att bygga relationer och visa eleverna var de ska - utan det är jag ingen lärare!

Jag sitter och tänker tillbaks på de snart tre år som jag haft mina elever nu. Tre år av mycket slit, svett och funderingar. Första året över hur jag som lärare skulle ändra mig, hur jag skulle kunna tillgodose alla behov, hur jag skulle kunna lära känna eleverna tillräckligt väl för att de skulle lita på mig, hur jag skulle kunna få föräldrarna att lita på mig eller hur jag skulle få eleverna att känna att det var kul att arbeta med de olika ämnena i skolan.Jag ägnade mycket tid till hur det skulle kunna bli lugn på de andra lärarnas lektioner också då det var lugn och arbetsro under mina lektioner.  Men det sista året har det mest varit slit, svett och funderingar på hur jag ska kunna ge alla eleverna ännu mer input, ännu bättre förutsättningar att lyckas, ännu mer redskap till sitt lärande.....och nu kommer den stora skillnaden! Det är inte någon skillnad tänker du nu men det är en ENORM skillnad. Det första året jagade jag eleverna men nu jagar eleverna mig. De vill ha  mer läxa för att kunna komma ett steg till, de vill att jag kollar av deras läsning för att se om de gått framåt, de vill att jag sitter med dom för att de ska bli bättre på matte, engelska eller svenska. De efterfrågar kunskap - de vill lära sig mer. De har fått ett driv och det är så underbart att se. Jag ser vad sybligt lärande gör för eleverna, jag ser vad det gör med eleverna när de vet var de är och vart de ska, jag märker att det inre drivet är det som gör något med våra elever och deras förmåga att nå målen. Jag har många elever utan full måluppfyllelse, många elever som har en låg väg kvar men på frågan om de känner att deras lärare tror de kommer klara målen i skolans ämnen har 100% svarat JA. Det tycker jag säger en hel del om hur viktigt det är med relationer, kunskapsfokuserat, höga förväntningar och positiv feedback! Jag älskar när eleverna jagar mig med blåslampa istället för tvärt om!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar